Kalinka cottage
Yuri and Zoya Nelipovich
Brest region.
Brest district,
d.Chernavchitsy,
st. Fruktovaya, 8

 

Kalinka cottage:   +375 (33) 600-11-43 (Zoja)

Kalinka 2 cottage: +375 (33) 640-43-24 (Yurij)